Alt Amháin - Single Article

Fonn!

airgead  glas  oráiste  corcra  buí  liath

Please email your comments to:

All fair comments, criticisms and praise will be posted!

Pól Ó Lorcáin
Paul Larkin

Chroniclers are privileged to enter where they list, to come and go through keyholes, to ride upon the wind, to overcome in their soarings up and down, all obstacles of distance, time and place.
Charles Dickens - Barnaby Rudge, Chapter The Ninth

Extended reaction to the previous blog on dissidents and drug gangs

Here are some rather more extended comments from regular readerd of Cic Saor. (Brief Translations and my own responses are marked as "PL")


START OF COMMENTS -


A Phablo,
léigh mé do alt agus tuigim duit.

PL -
I READ YOUR ESSAY AND I UNDERSTAND WHERE YOU ARE COMING FROM

Sin ráite, ó thaobh deiseanna faidhb na tíre a reiteadh,
is amaidí é ceapadh nach bhfuil ach aon treoir amhain polaitíochta poblachta ann.
Tá ACHÁN bhealach le brú a chuir ar forsaí eachtreach, (Breatanach nó Meiriceanach) tarraingt amach as an tír seo ceart, cóir agus dlíthiúl.

PL
(ALL MEASURES ARE ACCEPTABLE (ILLEGAL OR OTHERWISE) TO GET FOREIGN FORCES OUT OF OUR COUNTRY)


B'feidir nach maith linn cuid de na bealaigh go n-oibríonn cuid de na daoine seo, ach ag deireadh an lae, is fearr i bhfád bás a fháil ar do chuid cosa, nó a bheith beoar dó chuid glúine i dtír le sean stair bródúil nach gceadaitear a labhairt faoi.

PL
WE MIGHT NOT LIKE IT BUT ITS BETTER TO DIE ON STANDING UP TO THE ENEMY RATHER THAN LYING DOWN – WE ARE NOT EVEN ALLOWED TO TALK ABOUT OUR HEROIC HISTORY

Má tá daoine dáirire faoi siochán agus deiseanna a thabhairt do óganaigh na tíre
(is cuma cén brát a d'fás siad suas faoi), caithfear na ceisteanna a chuir, cá tuí'
a bhfuil DHÁ "airm" mí dhleathach sa tír?

IF WE WANT A BETTER FUTURE FOR THE YOUTH, WE HAVE TO ASK WHY ARE THERE ILLEGAL ARMIES IN OUR COUNTRY?

Ceist eile atá le cur nó, cén fáth nach bhfuil ceist an tSionnain ardaithe ag
na Poblachtanaigh atá anois mar pháirt de rialtas an bhanríon sa tír?

WHY HAVE SINN FEIN NOT RAISED THE QUESTION OF SHANNON IN THE BRITISH QUEEN’S PARLIAMENT?

I mó thuairim féin, is dallamullóg é an proiséis siochána faoi láthair, agus an bealach is fearr dom mó thaobh féin a mhíniú, nó foCLA Kafka a usaid.

PL
MY OWN BELIEF IS THAT THE PEACE PROCESS IS ONE HUGE CON TRICK - KAFKA EXPLAINS THE TRICK BEST

"Atlas was permitted the opinion that he was at liberty, if he wished, to drop the Earth and creep away; but this opinion was all that he was permitted. "

PL
Buíochas as do thuairimí - ardaíonn tú ceisteanna suimiúla - ní bhím ag dréim le sóisialachas ó Shinn Féin. An cheist is mo atá ann ná an dtig linn ár spriocanna ag baint amach gan fheachtas míleata agus creidim féin go dtig. Más fíor seo - ní fiú oglach ar bith a chailleadh sa bhealach sin.

PL
THANKS FOR YOUR VIEWS – DON’T BE EXPECTING SOCIALISM FROM SINN FEIN -
THE BIGGEST QUESTION IS WHETHER WE CAN ACHIEVE OUR AIMS THROUGH PEACEFUL MEANS AND I BELIEVE WE CAN. IF THAT IS TRUE – THE LIFE OF ONE SINGLE PERSON IS NOT WORTH A MILITARY CAMPAIGN


A Phablo, a chomradaí,

PL
Pablo, comrade

Ni thig le aon fheachtas mileata ár spriocanna a bhaint amach, tá sin iomlán fíor.
Agus aontaim go h-iomlán le sin. ACH, agus ach mór é, ní feidir duinn aon dul chun cinn a dheanamh i dtreo siochána mura bhfuil aontú ar GACH taobh na h-airm a tharraingt as an amharclann cogaíocht.

PL
ITS TRUE THAT A MILITARY CAMPAIGN WONT ACHIEVE OUR AIMS BUT (AND IT’S A BIG BUT) WE CAN NEVER MAKE ANY PROGRESS UNTIL IT IS AGREED THAT ALL COMBATANTS LEAVE THE THEATRE OF WAR

Faoi láthair, tá trí airm mí-dhleathach (saor stat, meiricea, breatain) sa tír le cois dhá eagraíocht poilíneachta. (gardaí agus ruc (paramiliteach)

Lenar spríoc a bhaint amach, níl uainn ach aon airm amhain agus aon dream poilíneachta amhain go bhfuil aontaithe ag pobal na hÉireann.

PL
WE NEED A SINGLE UNIFIED POLICE FORCE FOR THE WHOLE COUNTRY IN ORDER TO ACHIEVE WHAT WE WANT

Ní duine ar bith a thagann ón cúlra poblachtánach militeach ag dul a eisteacht le focal a thagann as londain, BAC, nó BF, mar go bhfuil sé le feiceál nach bhfuil i gceist ach "normalisation."

PL
NO REPUBLICAN MILITANT IS GOING TO LISTEN TO ORDERS FROM LONDON OR DUBLIN AS THEY KNOW THAT THIS IS JUST NORMALISATION

Adh mór dóibh siud atá ag cuardú pingineacha an bhanríon, agus bainfidh mé mó hata ó mó chloigeann má eiríonn leo, agus adh mór ar gach dream eile gur aidhm poblachtánach (liberty, égalite, fraternité) a threoiríonn iad.

PL
GOOD LUCK TO THEM WHO ARE TAKING THE BRITISH QUEEN’S SHILLING AND I’LL HOLD MY HANDS UP IF IT WORKS BUT GOOD LUCK TO THEM TOO WHOSE AIMS ARE STILL THOSE OF THE FRENCH REPUBLIC - liberty, égalite, fraternité

Má iompaíonn achán phoblachtánach i dtreo BF agus an rialtas an bhanríon ansin tá cosa an phoblacht nite sa mhéid agus nach mbeidh sa tír ach cúge den Bhreatain, istigh sa commonwealth, le cupla ceart tugtha dúinn (teanga srl)
le muid a choinneal suaimhneach.

PL
IF ALL REPUBLICANS YIELD TO THE GFA AND THE ENGLISH GOVERNMENT WE’LL BE ON OUR BACKS AND JUST BE A PART OF THE COMMONWEALTH AGAIN

Chomh fada agus atá saighdiurí anseo ag iompar gunnaí inar n-eadain, tabharfar léide daofa anois agus arís, nach anseo le fáilte atá siad. Sin an costas atá ar impireachas agus coilíneachta. Tuigeann siad sin. Tuigeann muidinne sin. Tuigeann muintir an mhean oirthir sin go maith.

PL
ALL THE PLAYERS IN THIS DRAMA UNDERSTAND THAT ARMED AND HOSTILE SOLDIERS BEING IN THIS COUNTRY IS NOT ACCEPTABLE

An dtig leo (muintir an mhean oirthir) Na forsaí móra a bhuaileadh? Ní thig leo. Ar choir daofa stopadh? Níor chóir daofa. Cád tuige? Mar go bhfuil dignity i gceist.
Bun chloch poblachtas. Dignity don duine, dona chultúr, dona chearta.

PL
IN THE MIDDLE EAST - THE ARABS HAVE NO CHANCE OF DEFEATING THE HUGE FORCES RANGED AGAINST THEM – DOES THIS MEAN THEY SOULD STOP FIGHTING? NO – IT’S A QUESTION OF DIGNITY WHICH IS A BASIC REPUBLICAN POSITION –FOR THE INDIVIDUAL, FOR CULTURE AND FOR BASIC RIGHTS

Rachaigh na cainteanna agus na proiséis agus na bréaga agus an normalisation ar aghaidh cibe... agus nuair atá na cainteanna sin bunaithe i gcomhtheacs dlí Breatanach, níl seans acu an tír a aontú...
Níl daonlachas na Breataine cumtha lena féin a chuir in éag nó a láigú.

Mar a duirt mé faoi Atlas......

PL
THE TALKS CAN GO ON FOR ALL THEY WANT BUT WHEN THEY ARE BASED ON BRITISH LAW WE ALL KNOW WHAT THAT IT CANNOT LEAD TO IRISH UNITY

AS I WAS SAYING ABOUT ATLAS….

PL
Aontaím le cuid mhaith de na rudaí atá ráite agat go hairithe maidir leis na hairm mídhleathach- ach tá mise den thuaraim go bhfuil na sé contae, mar a bhí, réidh le titim. Agus an mion-stát suarach sin bunaithe ar Not An Inch, an bomaite go bhogann siad an polasaí sin titeann an tóin as achan rud, Bhí fhios acu sin ón tús. Sin í an cúlra don vóta uile Éireann a ghlac leis an
CACheasta - chun sonc a thabhairt do na dílseoirí níos faide síos an bóthar uile Éireann. Tá tu contráilte nuair a dheireann tú go bhfuil an próiseas síochána bunaithe ar dlí na Breataine - Tá an Government of Ireland Act ar shiúl anois agus nil cead ag na dílseoirí rud ar bith a dhéanamh gan chomhaontas linn.

PL
I AGREE WITH WHAT YOU ARE SAYING ABOUT ILLEGAL ARMIES BUT THE SIX COUNTIES AS IT WAS HAS ALL BUT COLLAPSED – PRECISELY BECAUSE THE UNIONISTS BASED EVERYTHING ON NOT MOVING AN INCH – THEN THEY HAD TO MOVE.

ALSO - YOU ARE WRONG WHEN YOU SAY THAT THE PEACE PROCESS IS BASED IN BRITISH LAW
THE GOVERNMENT OF IRELAND ACT NO LONGER EXISTS AND THE UNIONISTS/LOYALISTS CANNOT DO ANYTHING WITHOUT OUR AGREEMENT.


------------------------------------

NOTE FROM FINN ANSON

Dear Paul,

I hope these lines find you all well.

I have been working away at many different projects (theatre, reading, research, film?, scriptwriting that I'll write separately about...) and am enjoying myself and learning much.

Having just read your article on the two recent deaths in Dublin and Derry I wanted to share the following concerning what I believe is a festering condition in modern western society.

That of the naive youth-adult.

Our children are foregoing their childhood not because they want to burn a bin, smash a window or rob a shop but because when they are reprimanded or perceived by an adult certain are able to retork with the words you cited, “Ill stab you, you cunt. I’ll get ye shot.”

And that is the most painful thing about this whole sorry state of affairs.

The youth of society are 'growing up' (or feigning) too quickly. We, adults, by our lack of inteference condone this!!

For the past two years now I have been working in a secondary school. The school is a private catholic run establishment allowing for a broad and varied student body from old aristocratic class to old working class families with either means or abject poverty.

What strikes me is the ability for the students at an early age to believe they are acting as adults....thay have phones, bank accounts, liberty of expression to answer back and an undeniable right to almost anything...'You are not allowed to talk to me like that"

"I don't care what you say as I amn't going to listen or react" 'Fuck you, I don't care"

They are so convinced that they are free of all constraints, or that evident constraints from school or home are pointless; for the most part, thankfully, they remain in a very coveted environment.

This 'folly', I believe, is dangerous as they learn false truths and attach themselves to 'gossamer' reality.


They are brain washed perpetually by a dangerous consumer society and they do not realise the dangers. However, their parents are also a product of the same 'disaster in the making' which begs the question how on earth can we give back to the youth a life that would define itself in the building of their new society?

Where do we start?

When, as adults, can we admit that we are lying to our children by ignoring the systematic stultification of our youth and that WE are facilitating their lack of direction?

I am reading 'The Doll's House' and my version is in a collection of chief European dramatists published in 1916 in New York; a cloth bound book with slightly tarnished pages. In short a style of book that would be a common sight in many households.

The young girl, 14 years, had never seen such a book before, was amazed, did not know how to turn pages, slightly tore two and remained enchanted by the book.

She is an expert on MSN, SMS, gaudy, badly designed clothes, high heels, vulgarity, drink, drugs, sex and is most capable of answering back any adult with out any sign of respect for herself, let alone the adult.

I was moved to watch her leaf through the book as she turned in amazement to her friend. When asked if she read or visited libraries she replied never.

And when you talk to such pupils, with their refusal and mockery of culture, you can see the vulnerability of a child in unknown terrain.

So they return rapidly to safe ground of Samsung and Nike and Narcissus.

(If we did not have the blatant pressure of corporatisation and influence I would agree that such is the lot of a child and history shows that the development toward adulthood must go by here...but we do have this festering wound that is crippling our children)

Where to start?

Where to begin?

I often have discussions, heated discussions, with colleagues who state that manners and living are learnt at home.

How can they be when more and more we, adults, live through trying times of poverty, separation, divorce, drug addiction, mental pressure and illness, unemployment, state harrassment, jail terms and the list goes on?

I have kids who arrive at school who haven't washed for three days, are unaware of the lack of hygiene, have not eaten correctly and basically have no sense whatever of any form of direction. Maybe their only friend is a long pull on a badly rolled joint?

So I argue, we, who are implicated in seats of learning must provide a new sense of community! We must examen where we are headed and how we can reassure our children from a very early age.

We must let them really know where things are going wrong.

So often I hear...No, Johnny cannot watch that; it's too violent....but we will happily allow him to don a garment made under extreme violence in a third world country. We will allow him to equate his life with the commercial violence of our society. We will not allow him to watch, accompanied, crafted violence with a message from a pertinent film director.


When we, adults, recognize our failings, only then will we be able to help our children to forge a society based on fraternity and equality.

Until then we will shirk our responsabilities with outrage at an uncontrollable youth.....I call that hypocrisy!!!






2 comments:

I liked the insightful description of modern kids by 'Finn Anson' & can see glimpses of my own kids there, somewhere. I think we are all, at least partially being socialised similarily - as I often find when I try to write more than a couple of words with pen & paper after years of keyboard use.
Technological determinism plus evolution may very well see our hands being formed slightly differently through time.....
by: Iskra (contact) - 06 Apr '10 - 21:30
Iskra a chara - tá fáilte romhat

Yes Finn always comes in from a different place and gives very insightful opinions.

One of the things that struck me after reading Finn's (and indeed your own) points was that the left wing always has problems with (and is even embarrassed by) calls to debate any kind of disciplinary structures for children. Thus we hand the social responsibility and discipline debate wholesale over to the right wing.

slan leat

Paul Larkin

By the way thanks very much for your praise of my book - A Very British Jihad - which you have posted on other forums
by: Pol (contact) - 06 Apr '10 - 22:06


 


Comments must be approved before being published.



Meta Information:

Title: Extended reaction to the previous blog on dissidents and drug gangs
Date posted: 13 Mar '10 - 22:02
Filed under: General
Next entry:  » File na hAlban - Scottish Poet Don Paterson gets the queen of England's seal of approval
Previous entry:  « The slaughter and corruption of Irish youth – North and South

Baile - Home